Social Icons

.

02 July 2012

Outside: Succubus Revealed by Richelle Mead

Hello my dear shatterings! Astăzi m-am gândit să vă aduc în prim plan noi veşti despre seria Georgina Kincaid, care constă în: Taine de sucub reprezentând al cincilea volum, după Tristeţi de sucub, Nopţi de sucub, Vise de sucub şi Patimi de sucub. Cel de-al şaselea volum al seriei se numeşte Succubus Revealed şi va apărea în străinătate pe data de 30 august 2011. Eu una nu am citit seria, cine a citit-o îmi poate lăsa câteva opinii despre ea? Mulţumesc anticipat!:)


Georgina Kincaid has had an eternity to figure out the opposite sex, but sometimes they still surprise her. Take Seth Mortensen. The man has risked his soul to become Georgina's boyfriend. Still, with Lucifer for a boss, Georgina can't just hang up her killer heels and settle down to domestic bliss. In fact, she's being forced to transfer operations...to Las Vegas.

The City of Sin is a dream gig for a succubus, but Georgina's allies are suspicious. Why are the powers-that-be so eager to get her away from Seattle—-and from Seth? Georgina is one of Hell's most valuable assets, but if there's any way out of the succubus business she plans to take it--no matter how much roadkill she leaves behind. She just hopes the casualties won’t include the one man she’s risking everything for...Traducere: Georgina Kincaid a avut o eternitate pentru a afla cum merge treaba cu sexul opus, dar uneori acesta o surprinde încă o. Ca de exemplu Seth Mortensen. Omul şi-a riscat sufletul, pentru a deveni iubitul Georginei. Totuşi, cu Lucifer drept şef, Georgina nu îşi poate pune tocurile ei criminale şi de a soluţiona până la extaz intern. De fapt, ea este forţată să facă o operaţiuni de transfer ... la Las Vegas.


Oraşul de păcat este un concert de vis pentru un Succubus, dar aliaţii Georginăi sunt suspecţi. De ce sunt la putere, care ar fi atât de dornici să o scape din Seattle - şi de Seth? Georgina este unul dintre activele cele mai valoroase Hell, dar, dacă există vreo cale de ieşire din afacerile Succubus, ea intenţionează să o accepte- indiferent de cât de mult roadkill ea lasă în urmă. Ea speră doar ca împrejurările să nu includă o singură persoana…cea pentru care ea riscă totul.

1 comment:

 
 
Blogger Templates