Social Icons

.

09 August 2012

Interview: Lauren Oliver


Description of the book


There was a time when love was the most important thing in the world. People would go to the end of the earth to find it. They would tell lies for it. Even kill for it. 

Then, at last, they found the cure. 

Now, everything is different. Scientists are able to eradicate love, and the government demands that all citizens receive the cure upon turning eighteen. Lena Haloway has always looked forward to the day when she'll be cured. A life without love is a life without pain: safe, measured, predictable, and happy.

But then, with only ninety-five days left until her treatment, Lena does the unthinkable.Hello my dear shatterings! For today we have an interview with the author of " Delirium " novel, Lauren Oliver. She was very nice and accepted to answer my questions.

1) Tell me something about you and your book “ Delirium “.

It's about a world where Love is considered a deadly and contagious disease, and about a girl named Lena who begins to question that.

2) How and why have you started to write? Were there something or someone that gave you an impulse?

I started to write as soon as I was physically able to! I always wanted to tell stories.

3) Is there a book that inspired your writings?

So many! I've always loved Roald Dahl, and I think he's influenced a lot of my work, especially my books for younger readers.

4) Is that something you have in common with the main character?

All of my protagonists have a little bit of me in them, I get mixed up into their personalities!

5) While youre writing, have you discovered a character that you where developing feelings of love for? And was there a character that gave you headaches?

I love all my characters, but that doesn't mean they don't all have their own challenges. It can be tough to stay inside of their heads for a whole long journey.

6) How have you done your research for this novel?

It wasn't research so much as a lot of world construction. You can see a lot of that in the quotes that come before every chapter.

7) In the end, would you like say some words to your fans from Romania?

A huge thank you!


Romanian Version: Descrierea cărţii


A fost un timp când dragostea era cel mai important lucru din lume. Oamenii ar fi mers până la capătul pământului ca să o găsească. Ar fi spus minciuni pentru ea. Chiar ar fi omorât pentru ea.

Apoi, în sfârşit au găsit leacul.

Acum, totul este diferit. Oamenii de ştiinţă sunt capabili să distrugă dragostea, iar guvernul a ordonat ca toţi cetăţenii să primească leacul până la vârsta de 18 ani. Lena Haloway a aşteptat mereu ziua, în care va fi vindecată. O viaţă fără dragoste este o viaţă fără durere: sigură, măsurată, predictibilă şi fericită.
Dar apoi, cu doar 95 de zile rămase până la tratamentul ei, Lena face un lucru de neconceput.
1) Spune-mi ceva despre tine şi cartea ta “ Delirium “.

Este vorba despre o lume, în care Dragostea este considerată o boală mortală şi contagioasă şi despre o fată pe nume Lena, care începe să pună la îndoială acest lucru.

2) Cum şi de ce ai început să scrii? A fost ceva sau cineva care te-a impulsionat?

Am început să scriu de îndată ce am fost capabilă fizic de acest lucru! Mereu mi-am dorit să spun poveşti.

3) Există o carte care te-a inspirat în scrierile tale?

Atât de multe! Mereu l-am iubit de Roald Dahl şi cred că el mi-a influenţat foarte mult munca, în special cărţile mele pentru tinerii cititori.

4) Este ceva ce ai în comun cu personajul principal?

Toate personajele mele au câte puţin din mine în ei, mă găsesc amestecată în personalitatea lor!

5) În cursul scrierii romanului, ţi-ai dat seama că te ataşezi mai mult de un anume personaj? Şi invers, ai descoperit că vreunul vă irită?

Îmi iubesc toate personajele, dar asta nu înseamnă că acestea nu au propriile lor provocări. Poate fi foarte greu să rămâi în capul lor pentru o călătorie atât de lungă.

6) De unde vă inspiraţi?

Nu a fost inspiraţie cât foarte multă construcţie a lumii. Poţi vedea foarte mult din asta în citatele care urmează după fiecare capitol.

7) În final, ai dori să le spui câteva cuvinte fanilor dumneavoastră din România?

Un enorm mulţumesc!
Thank you Lauren, because 

you grant me this interview!

No comments:

Post a Comment

 
 
Blogger Templates