Social Icons

.

11 August 2012

Interview: Jamie Manning


Hello my dear shatterings! Today we have here the author of the Blood Prophecy, Jamie Manning.

He was very nice and accepten an interview for this blog.

Thank you Jamie!Description of the book

Waking up in a coffin hungry for blood is only the beginning for sixteen year old Ava Blue. When Chance Caldon, the hottie who dug her up, tells her that's she half vampire Ava's world really turns upside down. Half vamp? Ava can't believe it.... She doesn't even know that that means! Not until Aldric, a thousand-year-old vampire shows up and tells her it's true- and that he's the one who turned her. Then Ava truly begins to believe what she is. Now, she has to deal with a sudden and powerful bloodlust, the desire to see Aldric dead and her growing crush for Chance. Ava knows she's a monster nos, she can feel it and her life is over. But redemption isn't lost. Aldric is giving her a chance to regain her humanity. The price? Kill a hundred vampires or remain a bloodsucker forever. So Ava sets out to get her life back. But killing vampires begins a battle that could destroy everything she is working toward.In the end, Ava's decisions will forever change her life and the lives of those she loves.English version:


1) Hello Jamie you can tell me something about you and your book Blood Born?First, thank you so much for having me! Hmm, something about me, huh? Well, I’m a reader who loves to write, and a writer who loves to read! Ha!


BLOOD BORN is the first book in The Blood Prophecy trilogy, about a half human, half vampire girl who is fighting to save her humanity. There’s lots of blood and fighting and fun!

2) How and why have you started to write?

I knew from a long time ago that I wanted to be a writer—it just took me a few years to get there! Lol The normal trappings of life got in the way (you know, getting a job, paying bills, lol), and it wasn’t until I read TWILIGHT that I thought, "Okay Jamie, now’s the time to get off

3) Is there a book that inspired your writings?

Well, TWILIGHT inspired me to get started writing, but there are so many books that inspire me to write. The two most inspiring would have to be TO KILL A MOCKINGBIRD by Harper Lee and FRANKENSTEIN by Mary Shelley. If I could have just a fraction of their talent, I’d be happy!

4) It was harder for you to work with the female character?

Excellent question! It was, actually, a little more difficult getting inside my character Ava’s head because she’s a girl instead of a guy; but ultimately we all feel the same things, just in different ways. And I’ve always been an emotional type person, so expressing Ava’s emotions throughout the book wasn't too difficult. :)

5) While youre writing, have you discovered a character that you where developing feelings of love for? And was there a character that gave you headaches?

I absolutely love all of my characters, but there’s a minor character in BLOOD BORN, Erik, that I must admit I feel stronger for than most of the others. He plays a much bigger role in the second book, BLOOD AWAKENING, and he’s suffered a lot of loss and pain and covers that with humor, which I tend to do myself! 
 As far as a character giving me a headache, I would have to say Chance, Ava’s love interest. In the second book, he’s much different than in BLOOD BORN, and I wanted him to be the same—so that was very frustrating and headache-inducing!

6) How have you done your research for this novel?

As far as the vampire aspect, I didn’t do much research—unless you count a lifetime of watching vampire movies and reading vampire novels, lol. I wanted to pull bits and pieces of the vampire mythology from several different areas and combine them into what I wanted my mythology to be (for example, the vampires in BLOOD BORN can go out in sunlight, but they also drink human blood).
I did do a bit of research for the setting, which is a small town in Massachusetts, about a half hour southwest of Boston. That aspect of it was actually fun, discovering some place I’ve never been! Most of the second book takes place in New York City, which I was fortunate enough to visit this summer, but I also did quite a bit of research on the location aspect. And the third and final book in the trilogy will have several scenes in a certain foreign country ;-) that I have never been to, so I already know I’ll be using Google a lot for that, too!

7) In the end, would you like say some words to your fans from Romania?

Thank you so much for having me on the blog today, and for any fans I may have in Romania, I do hope you enjoy BLOOD BORN and the entire Blood Prophecy trilogy, and thank you so much for your support!


Romanian version:


Descrierea cărţii

Să te trezeşti într-un sicriu flămând pentru sânge, este doar începutul pentru Ava Ble în vârstă de 16 ani. Când Chance Caldon, frumuşelul, care a ajutat-o să iasă îi spune că este pe jumătate vampir, lumea Avei se întoarce pe dos. Jumătate vampir? Ava nu poate să credaă aşa ceva…ea nici măcar nu ştie ce înseamnă asta! Până când Aldris, un vampir de o mie de ani, îi arată şi îi spune că totul este real-- şi că el este cel care a transformat-o. Abia atunci Ava începe cu adevărat să creadă ceea ce este. Acum, ea trebuie să se confrunte cu brusca şi puternica ei dorinţă de a-l vedea pe Aldric mort şi sentimentele pentru Chance, care sunt din ce în ce mai puternice. Ava ştie că este un monstru acum, care nu poate simţi; iar viaţa ei este terminată. Dar salvare încă nu este pierdută. Aldric îi dă o şansă pentru a-şi câştiga umanitatea. Preţul? Să omoare o sută de vampiri, sau să rămână o sugătoare de sânge pentru eternitate. Deci Ava se porneşte să-şi câştige vechea viaţă înapoi. Dar omorând vampiri aceasta începe o luptă care ar putea distruge tot ceea ce a reuşit să clădească până acum. În final, decizia Avei îi va schimba viaţa pentru totdeauna şi vieţiile celor pe care îi iubeşte.

1) Bună Jamie, ai putea să-mi spui ceva despre tine şi cartea ta Blood Born?

În primul rând mulţumesc foarte mult pentru că mi-ai luat acest interviu! Hmm, ceva despre mine huh? Ei bine, sunt un cititor căruia îi place să scrie şi un scriitor căruia îi place să citească! Ha!
BLOOD BORN este prima carte din trilogia The Blood Prophecy, despre o fată pe jumătate om pe jumătate vampire, care se luptă pentru a-şi salva umanitatea. Este foarte mult sânge, lupte şi distracţie!

2) Cum şi de ce ai început să scrii?

Ştiu de foarte multă vreme că vreau să devin scriitor -- doar că mi-au luat câţiva ani ca să ajung acolo! Lol.  Piediciile normale ale vieţii mi-au stat în cale (  şti tu, luându-mi un job, plătind facturi, lol ), şi asta a fost până când am citit TWILIGHT, apoi am gândit „ Okay Jamie, acum este timpul să-ţi mişti fundul leneş şi să te apuci de cartea aceea!”

3) Există o carte care te-a inspirat?

Ei bine, TWILIGHT m-a inspirat să încep să scriu, dar sunt atât de multe cărţi, care m-au inspirat să scriu. Două dintre cele care m-au inspirat cel mai mult ar fi TO KILL A MOCKINGBIRD de Harper Lee şi FRANKENSTEIN de Maty Shelly. Dacă aş avea o fracţiune din talentul lor, aş fi fericit!

4) A fost greu să lucrezi cu un personaj de sex feminin?

O întrebare excelentă! Chiar a fost, de fapt, puţin mai dificil să intru în capul personajului Ava, pentru că este o fată în loc de băiat; dar până la urmă cu toţii avem aceleaşi sentimente, doar că diferit. Mereu am fost o persoană emotivă aşa că exprimarea sentimentelor Avei de-a lungul cărţii nu a fost dificilă. :)

5) În cursul scrierii romanului, ţi-ai dat seama că te ataşezi mai mult de un anume personaj? Şi invers, ai descoperit că vreunul vă irită?

Îmi iubesc toate personajele, dar este un personaj secundar în BLOOD BORN, faţă de care sentimentele mele sunt mai puternice faţă de celelalte şi anume Erik. El joacă un rol mai important în cea de-a doua carte, BLOOD AWAKENING, iar el a suferit foarte mult din cauza pierderilor suferite şi încearcă să acopere asta prin umor, ceea ce tind să fac şi eu!
Cât despre un personaj care să-mi dea dureri de cap, ar trebui să spun Chance, cel pe care Ava îl iubeşte. În cea de-a doua carte acesta este mult mai diferit decât în BLOOD BORN, iar eu am vrut ca el să fie la fel -- deci asta a fost foarte frustrant şi bătăile de cap au fost incluse!

6) Cum aţi făcut cercetarea pentru această poveste?

În afară de aspectul vampirilor, nu am făcut prea multă cercetare -- asta dacă numeri viaţa petrecută privind filme cu vampiri şi citind poveşti cu vampiri, lol.
Vroiam să i-au părţi şi muşcături ale vampirilor din mitologie, din diverse arii şi să le combin în ceea ce vroiam ca mitologia mea să fie ( de exemplu, vampirii din BLOOD BORN nu pot ieşi în lumina soarelui, dar ei beau de asemenea şi sânge uman ).
Am făcut o mică cercetare cu privire la locul, unde se desfăşoară acţiunea, care este un mic oraş în Massachusetts, cam la o oră şi jumătate sud-vest de Boston. Acest aspect a fost chiar distractiv, să descopăr un loc, în care nu am mai fost niciodată! În mare parte din cea de-a doua carte, acţiunea are loc în oraşul New York, pe care am fost suficient de norocos, să-l vizitez în această vară, dar am făcut şi o mică cercetare asupra aspectului, pe care-l are locaţia. Cea de-a treia carte şi ultima din această trilogie va avea mai multe scene, care vor avea loc în altă ţară ;-), în care nu am mai fost niciodată, deci deja ştiu că voi folosi Google foarte mult pentru asta!

7) În final, ai dori să le spui câteva cuvinte fanilor dumneavoastră din România?

Îţi mulţumesc foarte mult pentru că sunt aici pe blog cu voi astăzi şi pentru fanii pe care îi am în România, chiar sper că v-a plăcut să citiţi BLOOD BORN şi întreaga trilogie Blood Prophecy şi îşi mulţumesc foarte mult pentru susţinere! 
Thank you Jamie

because you grant me this

interview!

No comments:

Post a Comment

 
 
Blogger Templates